Tanecznik

postanowienia

O tańcu

Postanowienia noworoczne

Trochę na fali wszechobecnego tematu planowania, który pojawił się niezawodnie jak zwykle przy okazji przejścia ze starego roku w nowy, powstaje ten post. Mam, -my jednak nadzieję, że tym razem uda się ugryźć temat od trochę innej strony i sprawi […]